תקנון האתר ומדיניות משלוחים

אתר זה מאובטח באמצעות reCAPTCHA וגוגל בכפוף למדיניות פרטיות ו- מדיניות שימוש.

ברוכים הבאים לאתר “אקונה מטטה”.
השימוש והקניה באתר זה כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן השימוש והקניה באתר זה, מותנה בהסכמתך לתנאים הקבועים בו כלשונם. כל המבצע פעולת רכישה באתר זה, מצהיר בעצם ביצוע הרכישה – כי הינו מודע לתקנון ולכללים החלים על רכישת המוצרים וכי הוא מכיר תנאים אלה, מסכים לתחולתם וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד “אקונה מטטה” ו/או מנהליה ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות “אקונה מטטה” ו/או מנהליה ו/או מי מטעמם.

תקנון זה מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים;

1. כללי

1.1. “אקונה מטטה” שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן, אולם כל שינוי יחול אך ורק על המוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר השינוי.

1.2. “הגולש” – הלקוח , המזמין , הרוכש בפועל או מי מטעמו , מקבל השירות – כולם יחד נכתבים “גולש ” או “רוכש” או “לקוח” ולשם הנוחיות בלבד.

2. מהו האתר ומי עומד מאחוריו

2.1. האתר הינו אתר סחר אלקטרוני (להלן: “האתר”) המופעל בבעלות חנות החיות “אקונה מטטה”, אשר נמצאת בויצמן 24 בנתניה (להלן: “הסניף הראשי”). האתר מציג ללקוחותיו מגוון רחב של מוצרים ושירותים מאת מיטב היצרנים, כל זאת במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים.

3. תנאי רכישה

3.1. רשאי לרכוש מוצרים באתר כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של כל אחת מחברות האשראי הישראליות.

3.2. “אקונה מטטה” רשאית למנוע מגולש לרכוש מוצרים ו/או שירותים (להלן: “המוצרים”) באתר באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

3.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא “אקונה מטטה” רשאית למנוע מגולש לרכוש מוצרים באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

3.3.1. במידה והוא מסר פרטי זיהוי או תשלום שגויים.

3.3.2. במידה והוא ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע ב “אקונה מטטה” ו/או במי מטעמם ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.

3.3.3. אם כרטיס האשראי של שלו נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

3.3.4. אם הוא הפר את אחד מתנאי התקנון.

3.3.5. אם הוא עבר על הוראות הדין.

4. מוצרים והשירותים באתר

4.1. באתר מוצגים מגוון רחב של מוצרים של מיטב היצרנים, כל זאת במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים.

4.2. בדף המכירה של כל מוצר ומוצר מופיעים התנאים למכירת המוצר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה ובין המוצר הנמכר.

4.3. במידה וישנו קישור (“לינק”) באתר המפנה לאתרים אחרים, לא תישא החברה באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם או כל פרט אחר הקשור עמם ולא תהיה אחראית על כל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם לגולש כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע בשירותים באמצעות הקישור הנמצא באתר.

4.4. החברה עושה ככל שביכולתה להבטיח כי המוצרים המוצגים יימצאו במלאי. במידה והמוצר יתברר כחסר במלאי, החברה תיצור קשר עם הרוכש באמצעות הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה וכרטיס האשראי של הרוכש לא יחויב. לחילופין רשאית החברה להציע לרוכש מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבל את ההצעה יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש. אם הרוכש החליט לסרב, ההזמנה תבוטל וכרטיס האשראי של הרוכש לא יחויב. מימשה החברה את זכותה כאמור, לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיה מכל מין וסוג, לרבות בגין זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו”ב.

4.5. כמות המוצרים המוצעת למכירה מכל מוצר הינה גמישה ונתונה לשינוי לפי שיקול דעתה של החברה.

4.6 אקונה מטטה עושה כל שביכולתה על מנת שהאתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת אך יחד עם זאת יתכנו תקלות. במצב כזה שומרת אקונה מטטה על זכותה להפסיק את השימוש באתר וכמו כן להפסיק את השימוש לצורך תחזוקה וארגון. יובהר כי לא ינתן כל פיצוי כספי ו/או זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

5. הליך הרישום

5.1. בעת הרישום לרכישת מוצרים באתר יהיה על הגולש להזין טופס הכולל את הפרטים הבאים: שם פרטי, משפחה, דואר אלקטרוני, טלפון וכתובת מלאה.

5.2. על מנת להשלים את תהליך ההזמנה, הגולש מחויב להזין את פרטי כרטיס האשראי או לציין כי ברצונו לבצע איסוף עצמי מהסניף הראשי.

5.3. על פי חוק, הגולש לא חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונו בלבד. עם זאת, אם לא הוא לא מסר את כל הפרטים המבוקשים הוא לא יוכל לבצע את הרכישה.

5.4. “אקונה מטטה” מתחייבת לפעול כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי הסכם זה.

5.5. “אקונה מטטה” שומרת על זכותה לבטל את הרכישה בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים. הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית ע”פ חוק. “אקונה מטטה” רשאית לנקוט נבצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים כולל תביעות נזיקין שיגרמו לה ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה באתר.

5.6. כל הזמנה שתיקלט במערכת תקבל מספר סידורי. במידה וההזמנה לא התקבלה במחשב או התקבלה באופן משובש ושאינו מכיל את כל הפרטים הנדרשים, אין לראות בקבלת מספר סידורי זה קבלת הזמנה וזאת אף אם מקור התקלה הוא במחשבי “אקונה מטטה”.

5.7. מועד קבלת ההזמנות כפי שנרשם במחשבינו הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במחשבינו ישמש כראיה מכרעת בעניין זה.

6. הליך הרכישה

6.1. “אקונה מטטה” מציגה את המוצרים למכירה במחיר אטרקטיבי ללא מגבלת זמן או כמות.

6.2. בכל מכירה יופיעו פרטי המוצר והתנאים לרכישתו, בכל מקרה, “אקונה מטטה” שומרת לעצמה את הזכות להוריד את המוצר מהאתר או לשנות את תנאי המכירה מעת לעת ולתת הנחות בתנאים מסוימים.

6.3. תנאי מוקדים לרכישת המוצר הוא אישור חברת כרטיס האשראי לגבי העסקה.

6.4. היה וההזמנה אושרה, תישלח הודעה על ביצוע ההזמנה לכתובת הדואר האלקטרוני (הכתובת שנמסרה בעת הרישום), דואר האלקטרוני הנ”ל מהווה תנאי לקנית המוצר. כרטיס האשראי של הרוכש יחויב על ידי “אקונה מטטה” בסכום המכירה לרבות דמי המשלוח.

7. משלוחים

משלוחים לאחר קבלת אישור הזמנה יעשו כפי שיפורט להלן:

7.1 איסוף עצמי ניתן יהיה לאסוף לאחר 24 שעות מהסניף הראשי, בכפוף לקיומו של המוצר במלאי ולאחר קבלת שיחת טלפון ו/או הודעת SMS המאשרת כי ניתן יהיה לאסוף את המוצר.

7.2 משלוחים באיזור נתניה יסופקו תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה. משלוחים לאיזורים מחוץ לעיר יסופקו עד 5 ימי עסקים. יובהר כי יום המשלוח אינו נכלל אלא אם כן ההזמנה בוצעה לפני השעה 10:00 בבוקר.

7.3 אקונה מטטה דוגלת ב”משלוחים חינם” ולכן יסופקו משלוחים ללא כל עלות נוספת, כמפורט להלן:

7.3.1 הזמנות באזור נתניה והסביבה – יסופקו ללא כל עלות נוספת בכפוף לביצוע הזמנה מעל 199 ש”ח.

7.3.2 הזמנות באזור מרכז, צפון, דרום, ירושלים – יסופקו ללא כל עלות נוספת בכפוף לביצוע הזמנה מעל 199 ש”ח.

אקונה מטטה שומרת על זכותה להגדיר את הערים ו/או המושבים ו/או הישובים לפי אזורים ולכן מומלץ טרם ההזמנה ליצור קשר לבירור עלות המשלוח לאזור מגוריך.

7.4 הזמנות לשימורים בלבד, ללא תלות בכמות ו/או מחיר ההזמנה, תחויבנה בדמי משלוח בסך של 35 ש”ח.

7.5 הזמנות שמשקלן מעל 20 ק”ג, יחויבו בדמי משלוח נוספים בסך של 35 ש”ח.

7.6 הזמנות לדירות מעל קומה 3 ללא מעלית, תחויבנה בדמי משלוח נוספים בסך של 20 ש”ח.

7.7. זמן אספקת המוצרים כולל רק את חישובם של ימי עסקים, דהינו, חמישה ימי עבודה בשבוע(ימים א’-ה’) ואינו כולל ימי שישי/שבת וימי חג.

7.8. מדיניות המשלוחים והאספקה נקבעת על ידי “אקונה מטטה” ועל פי שיקול דעתה. “אקונה מטטה” שומרת על זכותה להודיע כי אין באפשרותה לספק את המוצר לאזור מסוים, ובמקרה זה הגולש לא יחויב בדמי משלוח והוא יוכל לבוא לאסוף את ההזמנה מהסניף הראשי.

7.9. “אקונה מטטה” או מי מטעמה לא תישא בכל אחראיות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטה, כדוגמא שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או מערכת הטלפונים ו/או מערכות תקשורות, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה,רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו”ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועד האספקה. במקרים אלו רשאית “אקונה מטטה” להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של הרוכש.

7.10. דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח (בשים לב לסעיף 7.3 לעיל), כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל, אלא אם צוין אחרת על ידי “אקונה מטטה”.

7.11. בעת תיאום האספקה, רשאי השליח לבקש את נוכחותו של הלקוח במקום ובמועד האספקה ולבקש הצגה של תעודת הזהות שלו ו/או חתימתו על גבי שובר כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצרים.

8. תשלום

8.1. המחירים המוצגים כוללים מע”מ על פי דין.

8.2. סיום ההזמנה והנפקת אישור הזמנה מהווה קניה של המוצר, המחייבת בתשלום מלוא הסכום של המוצר, בתוספת כל תשלום נוסף לרבות דמי משלוח כמפורט בפרטי המכירה.

8.3. חיוב הלקוח יתבצע ע”י החברה וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר הגולש.

9. ביטול עסקה

9.1. ביטול העסקה יעשה באמצעות שליחת דוא”ל ל”[email protected]‏”.

9.2. בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981 (”חוק הגנת הצרכן”) רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב מרגע הרכישה ובכפוף להוראות החוק ובלבד שהמוצר באריזתו המקורית, לא נפתח על ידי הרוכש ו/או לא נפגם וכי לא נעשה בו כל שימוש.

10. סודיות ופרטיות

10.1. “אקונה מטטה” מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות הרוכשים. פרטים אלו ישמרו במאגר המידע של “אקונה מטטה”. החברה לא תעביר פרטים אישיים אלו לאף גורם זר.

10.2. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרות של “אקונה מטטה” להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לרוכש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי “אקונה מטטה” ו/או מי מטעמה.

10.3. “אקונה מטטה” שומרת לעצמה את הזכות לאסוף נתונים אודות שימוש לקוחותיה באתר כולל דפים שנצפו, מוצרים מבוקשים, רכישות בעבר וכדומה לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. “אקונה מטטה” תהא רשאית להעביר נתונים סטטיסטים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים ללקוחות אישית או מזהים אותם באופן אישי.

10.4. “אקונה מטטה” שומרת לעצמה את הזכות לפנות אליך בדואר אלקטרוני, בכתב, בטלפון, בהודעתת SMS, בהודעת ואטסאפ או בעל פה בכל מידע בדבר קבלת חוות דעתך על השירות ו/או עדכון בנוגע למבצעים, חידושים במכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו”ב אלא אם הלקוח ציין בפניה כי אינו מעוניין בכך.

10.5. “אקונה מטטה” לא תעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:

10.5.1. אם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע ב”אקונה מטטה” או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה.

10.5.2. אם הלקוח ביצע עשה שימוש בשירותי “אקונה מטטה” לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד בביצועו של מעשה כזה.

10.5.3. אם הלקוח הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם “אקונה מטטה” או מי מטעמה.

10.5.4. אם התקבל בידי “אקונה מטטה” צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי.

10.5.5. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח ובין החברה.

11. אחריות

11.1. מוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות החברות היצרניות, ואין בהצגתם משום המלצה או הבעת דעה מצד “אקונה מטטה” לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו”ב.

11.2. “אקונה מטטה” אינה נושאת באחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים או כתוצאה מכך שהמוצרים סופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תיקנים.

11.3. “אקונה מטטה” מתחייבת לעשות ככל שביכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן.

12. דין ושיפוט

12.1. הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת – תהיה לבית המשפט במחוז מרכז הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

תקנון האתר ומדיניות משלוחים

ברוכים הבאים לאתר “אקונה מטטה”.

אתר זה מאובטח באמצעות reCAPTCHA וגוגל בכפוף למדיניות פרטיות ו- מדיניות שימוש.
השימוש והקניה באתר זה כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן השימוש והקניה באתר זה, מותנה בהסכמתך לתנאים הקבועים בו כלשונם. כל המבצע פעולת רכישה באתר זה, מצהיר בעצם ביצוע הרכישה – כי הינו מודע לתקנון ולכללים החלים על רכישת המוצרים וכי הוא מכיר תנאים אלה, מסכים לתחולתם וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד “אקונה מטטה” ו/או מנהליה ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות “אקונה מטטה” ו/או מנהליה ו/או מי מטעמם.

תקנון זה מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים;

1. כללי

1.1. “אקונה מטטה” שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן, אולם כל שינוי יחול אך ורק על המוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר השינוי.

1.2. “הגולש” – הלקוח , המזמין , הרוכש בפועל או מי מטעמו , מקבל השירות – כולם יחד נכתבים “גולש ” או “רוכש” או “לקוח” ולשם הנוחיות בלבד.

2. מהו האתר ומי עומד מאחוריו

2.1. האתר הינו אתר סחר אלקטרוני (להלן: “האתר”) המופעל בבעלות חנות החיות “אקונה מטטה”, אשר נמצאת בויצמן 24 בנתניה (להלן: “הסניף הראשי”). האתר מציג ללקוחותיו מגוון רחב של מוצרים ושירותים מאת מיטב היצרנים, כל זאת במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים.

3. תנאי רכישה

3.1. רשאי לרכוש מוצרים באתר כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של כל אחת מחברות האשראי הישראליות.

3.2. “אקונה מטטה” רשאית למנוע מגולש לרכוש מוצרים ו/או שירותים (להלן: “המוצרים”) באתר באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

3.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא “אקונה מטטה” רשאית למנוע מגולש לרכוש מוצרים באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

3.3.1. במידה והוא מסר פרטי זיהוי או תשלום שגויים.

3.3.2. במידה והוא ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע ב “אקונה מטטה” ו/או במי מטעמם ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.

3.3.3. אם כרטיס האשראי של שלו נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

3.3.4. אם הוא הפר את אחד מתנאי התקנון.

3.3.5. אם הוא עבר על הוראות הדין.

4. מוצרים והשירותים באתר

4.1. באתר מוצגים מגוון רחב של מוצרים של מיטב היצרנים, כל זאת במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים.

4.2. בדף המכירה של כל מוצר ומוצר מופיעים התנאים למכירת המוצר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה ובין המוצר הנמכר.

4.3. במידה וישנו קישור (“לינק”) באתר המפנה לאתרים אחרים, לא תישא החברה באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם או כל פרט אחר הקשור עמם ולא תהיה אחראית על כל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם לגולש כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע בשירותים באמצעות הקישור הנמצא באתר.

4.4. החברה עושה ככל שביכולתה להבטיח כי המוצרים המוצגים יימצאו במלאי. במידה והמוצר יתברר כחסר במלאי, החברה תיצור קשר עם הרוכש באמצעות הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה וכרטיס האשראי של הרוכש לא יחויב. לחילופין רשאית החברה להציע לרוכש מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבל את ההצעה יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש. אם הרוכש החליט לסרב, ההזמנה תבוטל וכרטיס האשראי של הרוכש לא יחויב. מימשה החברה את זכותה כאמור, לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיה מכל מין וסוג, לרבות בגין זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו”ב.

4.5. כמות המוצרים המוצעת למכירה מכל מוצר הינה גמישה ונתונה לשינוי לפי שיקול דעתה של החברה.

4.6 אקונה מטטה עושה כל שביכולתה על מנת שהאתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת אך יחד עם זאת יתכנו תקלות. במצב כזה שומרת אקונה מטטה על זכותה להפסיק את השימוש באתר וכמו כן להפסיק את השימוש לצורך תחזוקה וארגון. יובהר כי לא ינתן כל פיצוי כספי ו/או זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

5. הליך הרישום

5.1. בעת הרישום לרכישת מוצרים באתר יהיה על הגולש להזין טופס הכולל את הפרטים הבאים: שם פרטי, משפחה, דואר אלקטרוני, טלפון וכתובת מלאה.

5.2. על מנת להשלים את תהליך ההזמנה, הגולש מחויב להזין את פרטי כרטיס האשראי או לציין כי ברצונו לבצע איסוף עצמי מהסניף הראשי.

5.3. על פי חוק, הגולש לא חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונו בלבד. עם זאת, אם לא הוא לא מסר את כל הפרטים המבוקשים הוא לא יוכל לבצע את הרכישה.

5.4. “אקונה מטטה” מתחייבת לפעול כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי הסכם זה.

5.5. “אקונה מטטה” שומרת על זכותה לבטל את הרכישה בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים. הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית ע”פ חוק. “אקונה מטטה” רשאית לנקוט נבצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים כולל תביעות נזיקין שיגרמו לה ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה באתר.

5.6. כל הזמנה שתיקלט במערכת תקבל מספר סידורי. במידה וההזמנה לא התקבלה במחשב או התקבלה באופן משובש ושאינו מכיל את כל הפרטים הנדרשים, אין לראות בקבלת מספר סידורי זה קבלת הזמנה וזאת אף אם מקור התקלה הוא במחשבי “אקונה מטטה”.

5.7. מועד קבלת ההזמנות כפי שנרשם במחשבינו הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במחשבינו ישמש כראיה מכרעת בעניין זה.

6. הליך הרכישה

6.1. “אקונה מטטה” מציגה את המוצרים למכירה במחיר אטרקטיבי ללא מגבלת זמן או כמות.

6.2. בכל מכירה יופיעו פרטי המוצר והתנאים לרכישתו, בכל מקרה, “אקונה מטטה” שומרת לעצמה את הזכות להוריד את המוצר מהאתר או לשנות את תנאי המכירה מעת לעת ולתת הנחות בתנאים מסוימים.

6.3. תנאי מוקדים לרכישת המוצר הוא אישור חברת כרטיס האשראי לגבי העסקה.

6.4. היה וההזמנה אושרה, תישלח הודעה על ביצוע ההזמנה לכתובת הדואר האלקטרוני (הכתובת שנמסרה בעת הרישום), דואר האלקטרוני הנ”ל מהווה תנאי לקנית המוצר. כרטיס האשראי של הרוכש יחויב על ידי “אקונה מטטה” בסכום המכירה לרבות דמי המשלוח.

7. משלוחים

משלוחים לאחר קבלת אישור הזמנה יעשו כפי שיפורט להלן:

7.1 איסוף עצמי ניתן יהיה לאסוף לאחר 24 שעות מהסניף הראשי, בכפוף לקיומו של המוצר במלאי ולאחר קבלת שיחת טלפון ו/או הודעת SMS המאשרת כי ניתן יהיה לאסוף את המוצר.

7.2 משלוחים באיזור נתניה יסופקו תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה. משלוחים לאיזורים מחוץ לעיר יסופקו עד 5 ימי עסקים. יובהר כי יום המשלוח אינו נכלל אלא אם כן ההזמנה בוצעה לפני השעה 10:00 בבוקר.

7.3 אקונה מטטה דוגלת ב”משלוחים חינם” ולכן יסופקו משלוחים ללא כל עלות נוספת, כמפורט להלן:

7.3.1 הזמנות באזור נתניה והסביבה – יסופקו ללא כל עלות נוספת בכפוף לביצוע הזמנה מעל 199 ש”ח.

7.3.2 הזמנות באזור מרכז, צפון, דרום, ירושלים – יסופקו ללא כל עלות נוספת בכפוף לביצוע הזמנה מעל 199 ש”ח.

אקונה מטטה שומרת על זכותה להגדיר את הערים ו/או המושבים ו/או הישובים לפי אזורים ולכן מומלץ טרם ההזמנה ליצור קשר לבירור עלות המשלוח לאזור מגוריך.

7.4 הזמנות לשימורים בלבד, ללא תלות בכמות ו/או מחיר ההזמנה, תחויבנה בדמי משלוח בסך של 35 ש”ח.

7.5 הזמנות שמשקלן מעל 20 ק”ג, יחויבו בדמי משלוח נוספים בסך של 35 ש”ח.

7.6 הזמנות לדירות מעל קומה 3 ללא מעלית, תחויבנה בדמי משלוח נוספים בסך של 20 ש”ח.

7.7. זמן אספקת המוצרים כולל רק את חישובם של ימי עסקים, דהינו, חמישה ימי עבודה בשבוע(ימים א’-ה’) ואינו כולל ימי שישי/שבת וימי חג.

7.8. מדיניות המשלוחים והאספקה נקבעת על ידי “אקונה מטטה” ועל פי שיקול דעתה. “אקונה מטטה” שומרת על זכותה להודיע כי אין באפשרותה לספק את המוצר לאזור מסוים, ובמקרה זה הגולש לא יחויב בדמי משלוח והוא יוכל לבוא לאסוף את ההזמנה מהסניף הראשי.

7.9. “אקונה מטטה” או מי מטעמה לא תישא בכל אחראיות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטה, כדוגמא שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או מערכת הטלפונים ו/או מערכות תקשורות, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה,רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו”ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועד האספקה. במקרים אלו רשאית “אקונה מטטה” להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של הרוכש.

7.10. דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח (בשים לב לסעיף 7.3 לעיל), כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל, אלא אם צוין אחרת על ידי “אקונה מטטה”.

7.11. בעת תיאום האספקה, רשאי השליח לבקש את נוכחותו של הלקוח במקום ובמועד האספקה ולבקש הצגה של תעודת הזהות שלו ו/או חתימתו על גבי שובר כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצרים.

8. תשלום

8.1. המחירים המוצגים כוללים מע”מ על פי דין.

8.2. סיום ההזמנה והנפקת אישור הזמנה מהווה קניה של המוצר, המחייבת בתשלום מלוא הסכום של המוצר, בתוספת כל תשלום נוסף לרבות דמי משלוח כמפורט בפרטי המכירה.

8.3. חיוב הלקוח יתבצע ע”י החברה וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר הגולש.

9. ביטול עסקה

9.1. ביטול העסקה יעשה באמצעות שליחת דוא”ל ל”[email protected]”.

9.2. בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981 (”חוק הגנת הצרכן”) רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב מרגע הרכישה ובכפוף להוראות החוק ובלבד שהמוצר באריזתו המקורית, לא נפתח על ידי הרוכש ו/או לא נפגם וכי לא נעשה בו כל שימוש.

10. סודיות ופרטיות

10.1. “אקונה מטטה” מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות הרוכשים. פרטים אלו ישמרו במאגר המידע של “אקונה מטטה”. החברה לא תעביר פרטים אישיים אלו לאף גורם זר.

10.2. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרות של “אקונה מטטה” להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לרוכש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי “אקונה מטטה” ו/או מי מטעמה.

10.3. “אקונה מטטה” שומרת לעצמה את הזכות לאסוף נתונים אודות שימוש לקוחותיה באתר כולל דפים שנצפו, מוצרים מבוקשים, רכישות בעבר וכדומה לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. “אקונה מטטה” תהא רשאית להעביר נתונים סטטיסטים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים ללקוחות אישית או מזהים אותם באופן אישי.

10.4. “אקונה מטטה” שומרת לעצמה את הזכות לפנות אליך בדואר אלקטרוני בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים במכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו”ב אלא אם הלקוח ציין בפניה כי אינו מעוניין בכך.

10.5. “אקונה מטטה” לא תעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:

10.5.1. אם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע ב”אקונה מטטה” או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה.

10.5.2. אם הלקוח ביצע עשה שימוש בשירותי “אקונה מטטה” לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד בביצועו של מעשה כזה.

10.5.3. אם הלקוח הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם “אקונה מטטה” או מי מטעמה.

10.5.4. אם התקבל בידי “אקונה מטטה” צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי.

10.5.5. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח ובין החברה.

11. אחריות

11.1. מוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות החברות היצרניות, ואין בהצגתם משום המלצה או הבעת דעה מצד “אקונה מטטה” לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו”ב.

11.2. “אקונה מטטה” אינה נושאת באחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים או כתוצאה מכך שהמוצרים סופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תיקנים.

11.3. “אקונה מטטה” מתחייבת לעשות ככל שביכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן.

12. דין ושיפוט

12.1. הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת – תהיה לבית המשפט במחוז מרכז הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.